Wie is de verantwoordelijke?
Platform Defensie Bedrijfsleven NL is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De website van Platform Defensie Bedrijfsleven wordt beheerd door Defensie en FME, die beide vertegenwoordigd zijn in de board van het Platform.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Platformdefensiebedrijfsleven.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt of omdat u stakeholder van het Platform Defensie Bedrijfsleven NL bent.|
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres
– Contactgegevens
– Gegevens over uw surfgedrag op www.platformdefensiebedrijfsleven.nl.
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Platformdefensiebedrijfsleven.nl verwerkt uw persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk hierbij aan de volgende doelen:
– Uitnodigen voor de jaarlijkse Summit van Platform Defensie Bedrijfsleven.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Platformdefensiebedrijfsleven.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van content op uw voorkeuren af te stemmen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Platformdefensiebedrijfsleven.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden
Platformdefensiebedrijfsleven.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Welke rechten heeft u?
Platformdefensiebedrijfsleven.nl vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet hebt, goed kunt uitoefenen. Daarom is het eenvoudig om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar info@platformdefensiebedrijfsleven.nl of via het contactformulier.
Het motorblok van Platformdefensiebedrijfsleven.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

  • het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens in te dienen.
  • het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platformdefensiebedrijfsleven.nl..
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Beveiliging
Platformdefensiebedrijfsleven.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@platformdefensiebedrijfsleven.nl.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Platformdefensiebedrijfsleven.nl vindt het belangrijk om tevreden website bezoekers en stakeholders te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.