Op de website van Platform Defensie Bedrijfsleven NL zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Platform Defensie Bedrijfsleven NL (Hierna PDB NL) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan PDB NL niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PDB NL garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. PDB NL wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op de PDB NL-sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Platform Defensie Bedrijfsleven niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Platform Defensie Bedrijfsleven wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Platform Defensie Bedrijfsleven, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Platform Defensie Bedrijfsleven -website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Platform Defensie Bedrijfsleven -site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Platform Defensie Bedrijfsleven, de inhoud van de Platform Defensie Bedrijfsleven -site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van boardleden en medewerkers van Platform Defensie Bedrijfsleven.

Op de Platform Defensie Bedrijfsleven -site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.