“Doen is het nieuwe denken.”

Onder dit motto gingen december 2018 meer dan 290 deelnemers vanuit 130 bedrijven en organisaties tijdens de eerste Summit van het Platform Defensie Bedrijfsleven Next Level aan de slag om de samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven te versterken. De Malietoren bruiste van de energie en barste uit haar voegen door alle mensen die de uitdaging waren aangegaan om de verbinding tussen beide verder met elkaar vorm te geven. Defensie kan immers niet zonder het bedrijfsleven en het bedrijfsleven niet zonder Defensie.

Dagverslag Summit PDB NL ‘Up to the Next Level’

‘Stop met vishengel, vergroot vijver en werk samen’

Luitenant-kolonel Gijs Tuinman (Ministerie van Defensie)
De economie trekt aan en de veiligheidssituatie is wankel. Defensie en het bedrijfsleven moeten groeien, veranderen en voornamelijk innoveren. We zoeken hiervoor dezelfde mensen met dezelfde competenties en skills, we vissen gezamenlijk in dezelfde vijver. Dit terwijl de arbeidsmarkt voor specialisme krap is en als maar krapper wordt.

Lees meer

‘Samenwerken door verschillend te zijn’

Marco Brinkman (Managing Director – SPECTO Aerospace)
Aan de basis van deze succesvolle samenwerking staat het feit dat Defensie en het bedrijfsleven verschillend zijn. Defensie is geen commercieel bedrijf en SPECTO is geen Defensie. Als MKB kan je sneller schakelen en de commandant weet dat als hij belt hij het bedrijf te pakken heeft. Alleen door voortdurend te schakelen en af te stemmen wordt de gezamenlijke stip op de horizon bereikt

Lees meer
Bekijk meer foto’s

En nu doorpakken

2019 wordt het jaar van het ‘doen’. De board van het PDB NL zal dit jaar onder andere aan de slag gaan met alle follow ups, lessons learned en acties die uit de Summit zijn voortgekomen.

  • De ondersteuning van de board zal het delen van lessons learned tussen Defensie en het bedrijfsleven bevorderen.
  • De board streeft er naar om projecten en samenwerkingsverbanden vaker en goed onder de aandacht te brengen binnen Defensie, het bedrijfsleven en de Nederlandse maatschappij.
  • Defensie en het bedrijfsleven moeten elkaars organisatie leren kennen en verschillen accepteren om zo onderling vertrouwen te creëren. Het Platform kan dit op verschillende manieren stimuleren. Zoals via CiMPUP.
  • Het platform zal arbeidsmobiliteit tussen Defensie en het bedrijfsleven stimuleren. Zo geven we talent de ruimte om te ontdekken, verkennen, te ondernemen, en loyaal te zijn naar zichzelf, hun werkgever en de Nederlandse samenleving.
  • Begin 2019 worden alle deelnemers aan het CiMPUP gematcht en vinden de uitwisselingen plaats.
  • Het squad Duaal Werkgeverschap wordt mede met input en deelnemers vanuit de breakout vormgegeven.
  • Defensie, bedrijfsleven en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijven met elkaar in gesprek over de implementatie van de DIS; samen zorgen we ervoor dat de DIS een succes wordt.
  • Samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven wordt nu nog wel eens gehinderd door wet- en regelgeving. De board zal deze beperkingen in kaart brengen en kijken naar de mogelijkheden rondom deze wet- en regelgeving.
  • Een cultuuromslag bij zowel het bedrijfsleven als defensie is nodig. Daarvoor moeten we met elkaar in dialoog blijven.