PDB NL – IDEA Summit 2019

“Samenwerken aan de krijgsmacht van morgen”

Defensie en het bedrijfsleven werken samen aan de krijgsmacht van morgen. Steeds vaker brengen we ‘doen is he nieuwe denken’ in de praktijk. Op allerlei gebieden wordt vol energie de samenwerking opgezocht en geslot