PDB NL – IDEA Summit 2019

“Samenwerken aan de krijgsmacht van morgen”

Defensie en het bedrijfsleven werken samen aan de krijgsmacht van morgen. Steeds vaker brengen we ‘doen is he nieuwe denken’ in de praktijk. Op allerlei gebieden wordt vol energie de samenwerking opgezocht en gesloten. Zo ook tijdens de Summit op 15 oktober, meer dan 160 bedrijven vanuit verschillende sectoren gingen de uitdaging aan om samen met Defensie op zoek te gaan naar de win-win situatie.

De Summit stond in het teken van elkaar leren kennen en vertrouwen. Het interactieve programma van de Summit bood hier alle gelegenheid toe. Mensen gingen met elkaar in gesprek, wisselden kennis uit, leerden van elkaar en breidde hun netwerk uit. Samen dachten we out of the box. Er is meer mogelijk dan we denken.

Uitdagingen

Defensie en het bedrijfsleven lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. Hoe moeten we omgaan met de verslechterde veiligheidssituatie, ingrijpende technologische ontwikkelingen en een krappe arbeidsmarkt? Deze problemen kunnen we het hoofd bieden door op een adaptieve manier samen te werken. Alleen een klassieke klant-leveranvierrelatie brengt onze organisaties niet de oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Daarvoor zijn vernieuwende voren van samenwerking nodig, zoals het uitwisselen van mens, kennis en materieel. Zo versterken we de krijgsmacht en het Nederlandse bedrijfsleven.

Follow Up

De gesprekken over adaptieve/strategische samenwerkingen, het speeldagen, de sessie over samenwerken aan de Total Force en het vele netwerken hebben een hoop output opgeleverd. Op dit moment wordt door de organisatie alle output verzameld. We houden u via deze pagina op de hoogte.

Indien u deelnam aan het speeldagen ontvangt u binnen twee weken vanuit Defensie een reactie. De directie Frontdoor geeft aan of u wordt uitgenodigd voor een vervolggesprek. Indien hier sprake van is wordt u binnen twee maanden aan een contactpersoon binnen Defensie gekoppeld.

Wilt u zaken doen met Defensie dan kunt u contact opnemen met Frontdoor.

Heeft u afgelopen dinsdag ideeën of contacten opgedaan die u graag met ons deelt, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar PDB-NL@mindef.nl.

Locatie

De Summit vond plaats op het Fieldlab Smartbase, de basis van Concept Development & Experimentations (CD&E). Op het Fieldlab werken de Koninklijke Landmacht, (innovatieve) bedrijven, ngo’s en kennisinstellingen aan oplossingen voor vraagstukken die spelen bij militaire operaties. Hierbij kunt u onder andere denken aan de ontwikkeling van een veilige en duurzame militaire basis in uitzendgebieden. Defensie biedt daarvoor een proeftuin/ innovatieomgeving om samen te experimenteren en tot oplossingen te komen voor de base van de toekomst.

De afdeling CD&E van de Koninklijke Landmacht is de aanjager van het Fieldlab binnen Defensie. De afdeling heeft als doel om te zorgen dat Defensie op missies dominant is en blijft. Dit doen zij door nieuwe concepten te ontwikkelen die leiden tot nieuwe of verbeterde middelen. De concepten worden ontwikkeld door de uitdagingen waar de Koninklijke Landmacht voor staat te ervaren in een gesimuleerde omgeving.