Frontdoor

Defensie is altijd op zoek naar innovatieve ideeën om de slagkracht en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht te versterken. Frontdoor is de (digitale) toegangspoort voor iedereen die wil samenwerken met Defensie, maar nog geen ingang heeft. Of je nu een startup bent, een ZZP’er of betrokken bij een bedrijf of onderzoeksinstituut. Maar ook als je al jaren bij Defensie werkt of simpelweg een goed idee hebt. Defensie kan als partner jouw idee verder helpen ontwikkelen en in de praktijk brengen. Zie jij Defensie als partner voor jouw initiatief? Via een formulier op www.defensie.nl kunnen ideeën worden aandragen. Het team van Frontdoor verwerkt deze en zoekt de juiste kanalen binnen Defensie waarmee jij in gesprek kunt. Frontdoor dient ook als reservistenloket voor bedrijven die hun personeel willen delen met Defensie.

Reservist

Een bijdragen leveren aan vrede en veiligheid, zonder je huidige baan op te geven? Het kan! Duizenden reservisten combineren dagelijks hun civiele werkzaamheden met een militaire functie binnen Defensie. Ook diverse werknemers uit het bedrijfsleven hebben gekozen voor deze ‘extra’ functie en uitdaging.

Een functie als reservist geeft je de kans om militaire ervaring op te doen en te werken met een groep zeer gemotiveerde mensen. Reservisten worden zowel binnen als buiten Nederland ingezet en voorzien de krijgsmacht van meer capaciteit (massa en kennis). Sommige reservisten worden hoofdzakelijk ingezet voor het bewaken en beveiligen van vitale infrastructuur bij nationale operaties. Er is er ook een groep reservisten met een specifieke deskundigheid, die kennis en ervaring meenemen die Defensie niet of niet voldoende in huis heeft. Deze reservisten zijn gespecialiseerd op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld politiek, cyber, cultuur en educatie, openbaar bestuur, infrastructuur, economie of MKB. Deze kennis is van grote waarde voor Nederland, zowel nationaal als in missiegebieden.

Geopolitieke ontwikkelingen, de opkomst van nieuwe technologieën en veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een adaptieve krijgsmacht die snel kan inspelen nieuwe ontwikkelingen. Defensie heeft de ambitie om het aantal reservisten en de manier waarop reservisten worden ingezet binnen de krijgsmacht op te schalen. Een groter aantal reservisten is geen doel op zich, maar wel een uitstekend middel om het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van de krijgsmacht te vergroten, waardoor Defensie in staat is effectiever in te spelen op een steeds veranderende omgeving. Onze krijgsmacht wordt in de toekomst steeds meer een organisatie die samenwerking zoekt met externe partijen om capaciteiten die voorhanden zijn in de samenleving op een flexibele manier in te kunnen zetten. Extra kennis en extra ‘handjes’ zijn niet voortdurend nodig, maar als het er om spant dan wil (c.q. moet) Defensie kunnen putten uit een breed reservistenbestand dat bestaat uit enthousiaste mensen die de krijgsmacht kennen en die flexibel in te zetten zijn. Om deze bredere inzet van reservisten mogelijk te maken streeft Defensie ook naar een meer intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. De board van het Platform Defensie Bedrijfsleven NL steunt deze ambitie en de bredere inzet van reservisten.

Net als Defensie moet het bedrijfsleven inspelen op veranderende eisen die de samenleving stelt. Dit bekent onder andere dat werknemers voldoende flexibel moeten zijn om uiteenlopende taken op te pakken. Voor reservisten is dit een tweede natuur. Zij leren in korte tijd om prestaties neer te zetten, in wisselende teams te werken en onder steeds veranderende omstandigheden effectief op te treden. Daarnaast doen reservisten tijdens hun inzet, training en opleiding bij Defensie ook kennis, ervaring en expertise op die in hun dagelijkse werk goed van pas komen. Defensie heeft belang bij ervaren medewerkers vanuit het bedrijfsleven die hun deskundigheid combineren met probleemoplossend vermogen en daadkracht. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Op basis van je kennis, achtergrond en interesse kijken we samen met jou voor welke taken je ingezet kunt worden.

Meer weten? Ga dan naar www.werkenbijdefensie.nl/reservisten