De Board van het PDB NL heeft als taak om de operationele vertaalslag in Squads te faciliteren. De board doet dit door kansen, uitdagingen en bedreigingen voor het welslagen van de projecten in de Squads te slechten. De Squads richten zich op thema’s waar het bedrijfsleven Defensie kan helpen de Adaptieve Krijgsmacht te vormen. De board bestaat uit onderstaande leden.

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink

mevrouw Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME
Co-voorzitter PDB NL

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink

luitenant-generaal Onno Eichelsheim
Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten
Co-voorzitter PDB NL

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink

Vice-admiraal Arie Jan de Waard
Directeur Defensie Materieel Organisatie

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink

Schout-bij-nacht Peter Reesink
Directeur Hoofdirectie Personeel

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink

Brigadegeneraal Wilfred Rietdijk
Plaatsvervangend directeur Hoofddirectie Bedrijfsvoering

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink

de heer Jan Christiaan Dicke
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink

de heer Hans Hillen
Voorzitter NIDV

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink

mevrouw Elisabeth Post
Voorzitter TLN

Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink

de heer Hans de Boer
Voorzitter VNO-NCW

contact
Over PDB NL
Het Motorblok
Samenwerken