De Board van het PDB NL heeft als taak om de operationele vertaalslag in Squads te faciliteren. De board doet dit door kansen, uitdagingen en bedreigingen voor het welslagen van de projecten in de Squads te slechten. De Squads richten zich op thema’s waar het bedrijfsleven Defensie kan helpen de Adaptieve Krijgsmacht te vormen. De board bestaat uit onderstaande leden.

mevrouw Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink

mevrouw Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink
Voorzitter FME
Co-voorzitter PDB NL

luitenant-generaal Onno Eichelsheim

luitenant-generaal Onno Eichelsheim
Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten
Co-voorzitter PDB NL

Vice-admiraal Arie Jan de Waard

Vice-admiraal Arie Jan de Waard
Directeur Defensie Materieel Organisatie

Schout-bij-nacht Peter Reesink

Schout-bij-nacht Peter Reesink
Directeur Hoofdirectie Personeel

Brigadegeneraal Wilfred Rietdijk

Brigadegeneraal Wilfred Rietdijk
Plaatsvervangend directeur Hoofddirectie Bedrijfsvoering

de heer Jan Christiaan Dicke

de heer Jan Christiaan Dicke
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

de heer Hans Hillen

de heer Hans Hillen
Voorzitter NIDV

mevrouw Elisabeth Post

mevrouw Elisabeth Post
Voorzitter TLN

de heer Hans de Boer

de heer Hans de Boer
Voorzitter VNO-NCW

contact
Over PDB NL
Het Motorblok
Samenwerken