Platform Defensie Bedrijfsleven NL Next Level

Een verslechterde veiligheidssituatie, de impact van snelle technologische ontwikkelingen en een veranderende arbeidsmarkt zijn maatschappelijke uitdagingen waar Defensie en het bedrijfsleven mee te maken hebben. Door goed samen te werken kunnen we op deze vraagstukken een gezamenlijk antwoord geven.

Al in 1999 is het Platform Defensie Bedrijfsleven gestart om de belangen van Nederlands grootste werkgever – Defensie – en van bedrijven uit de industrie op elkaar aan te sluiten. Met als doel: het beschermen van vrede en veiligheid en het versterken van de BV Nederland.

Het PDB NL wordt aangestuurd door de Board. Het Kernteam van de Board fungeert als het motorblok en is tevens de directe lijn tussen de Squads, regionale PDB’s en de Board. Samenwerking met de regionale PDB’s is er op gericht projecten in de regio’s door het PDB (interregionaal) te ondersteunen.

Doen is het nieuwe denken

Defensie en bedrijfsleven kunnen van elkaar leren, elkaar versterken en schaarse middelen doelmatiger inzetten. Defensie en bedrijfsleven hebben een sterke verbondenheid die nadrukkelijker tot uiting gebracht moet worden, niet alleen in woorden vooral ook in daden. Daarom zetten we in het Platform Defensie Bedrijfsleven woorden om in daden.

In 2017 is ingezet op een versterkte voortzetting van het PDB naar het PDB NL Next Level. De primaire focus verschuift van een netwerkrelatie naar een strategische relatie met een operationele vertaalslag. Op 15 mei 2018 is het convenant Platform Defensie Bedrijfsleven NL Next Level ondertekend door de belangrijkste aangesloten partners. Hierin is onder andere afgesproken in te zetten op de volgende vier concrete projecten (Squads): personeel, materieel, bedrijfsvoering en de Defensie Industrie Strategie.

De Board
Het Motorblok
Samenwerken