26 november 2019 

Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Rob Bauer: ‘Geldgebrek is bij defensie steeds minder een probleem. De grootste zorg is nu het tekort aan personeel.’

De krijgsmacht wil om het personeelstekort te verminderen, schaars personeel gaan delen met andere overheden en bedrijven. Defensie is nu met vijftig bedrijven in gesprek. Het gaat vooral om technici, (para-)medici en cyberspecialisten, zegt de commandant der strijdkrachten Rob Bauer in een interview met NRC.

Met welke bedrijven en instellingen wordt gesproken, wil defensie niet zeggen. De krijgsmacht heeft ongeveer 8.300 vacatures op een personeelsbestand van een kleine 60.000 mensen (ruim 40.000 militairen, bijna 20.000 burgers).

De tekorten zitten vooral bij de militaire functies. Een gebrek aan geld is niet langer het grootste probleem bij defensie, maar een tekort aan mensen.

Wilt u personeel uitwisselen met Defensie neem dan contact op met de heer Hanno Goos (h.goos.01@mindef.nl) 

Lees het artikel in het NRC