‘Stop met die vishengel, vergroot de vijver en werk samen’

De economie trekt aan en de veiligheidssituatie is wankel. Defensie en het bedrijfsleven moeten groeien, veranderen en voornamelijk innoveren. We zoeken hiervoor dezelfde mensen met dezelfde competenties en skills, we vissen gezamenlijk in dezelfde vijver. Dit terwijl de arbeidsmarkt voor specialisme krap is en als maar krapper wordt.

De luitenant-kolonel Tuinman gaf drie redenen voor dit probleem:

  1. Defensie en het bedrijfsleven hebben over en weer vooroordelen over elkaar, we gebruiken stereotypen om elkaar te begrijpen.
  2. We hebben te maken met organisatieverschillen. Zo kenmerkt Defensie zich onder andere door hiërarchie, vaste structuren, wij & zij denken en een militaire  cultuur waar men trots op is. Weggaan voelt als verraad aan collega’s, vrienden, de organisatie en Nederland.
  3. Tussen Defensie en het bedrijfsleven heerst een gebrek aan vertrouwen. Wantrouwen geboren uit onbegrip voor elkaar, wantrouwen dat de één de ‘vis’ voor de ander wegkaapt. De uitdaging zit hem in elkaar meer te vertrouwen, door in elkaar te investeren.

Hij gaf de zaal daarbij 3 speerpunten mee:

  1. Werk vanuit een gemeenschappelijk Nederlands belang. ‘Vergroot de vijver’.
  2. We moeten van artificiële grenzen af en barrières doorbreken. Weg met de stereotypen en ‘maak de vissen vrijer’.
  3. Zet in op het vergroten van arbeidsmobiliteit voor diegene die dat willen en zekerheid voor diegene die dat nodig hebben. De werknemer bepaalt het werkveld dat bepaalt wie zijn werkgever is. We willen niet ‘de vissen opjagen, gestressed in ons net vinden en vervolgens terug moeten gooien’. De oplossing ligt bij de werkgever, laat uw medewerkers gaan naar waar ze tot hun recht komen. We moeten talent de ruimte geven om te ontdekken, verkennen, te ondernemen en loyaal te zijn naar zichzelf, u en de Nederlandse samenleving. De board van het Platform staat achter de Next Level Talk van de luitenant-kolonel Tuinman en zal opvolging geven aan zijn woorden.
Terug naar Summit