21 oktober 2019 

Tijdens de Summit van het Platform Defensie Bedrijfsleven ondertekenden de heer Jacco Vonhof – voorzitter MKB NL – en de luitenant-generaal Onno Eichelsheim – plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten – een intentieverklaring. De verklaring vormt de basis voor het onderzoeken van een nadere samenwerking tussen MKB NL en het ministerie van Defensie. Partijen ondertekenden de verklaring als blijk van waardering en steun voor het MKB en onze krijgsmacht.

Met een handtekening spreken MKB NL en Defensie o.a. af dat:

  1. Onderzocht wordt op welke manier een strategische samenwerking vorm gegeven kan worden, waarbij mensen, middelen en manieren centraal staan;
  2. Wederzijds competenties worden erkend;
  3. Informatie heen en weer gedeeld wordt
    – MKB NL zal naar manieren zoeken om informatie over evenementen van Defensie te communiceren
    – MKB NL zal bij haar leden onder de aandacht brengen dat zij positief staan ten opzichte van Defensie, zodat deze partij worden aangemoedigd meer samen te werken met Defensie
    – Defensie zoekt naar manieren om haar personeel te informeren over evenementen van het MKB en stimuleert om daar actief aan bij te dragen
  4. Een handreiking over reservisten wordt ontwikkeld.

De eerste gesprekken over hoe deze intentieverklaring in te vullen werden al tijdens de Summit gevoerd.