5 juni 2019 

Defensie wil ‘samen’

’Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen: “UpgradeNL betekent: niet op je handen zitten en pas reageren als het je overkomt. Samen vooruitkijken en samenwerken, samen dóen is essentieel. Dit past volledig binnen de gedachte van onze adaptieve krijgsmacht. Met de kennis van partners in het bedrijfsleven en onderwijs staan we sterker. Zij helpen ons robuust te zijn, omdat Nederland op ons rekent. Maar ook wendbaar, zodat we ons kunnen aanpassen aan een veranderende situatie met andere en nieuwe dreigingen. De kracht voor de toekomst ligt in ‘samen’.”

UpgradeNL

Upgrade NL is een impulsprogramma van een brede coalitie van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen die de krachten bundelt om héél Nederland mee te nemen in de technologische transitie. Deze samenwerking is een initiatief van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en de Dutch Technology Week en wordt ondersteund door ruim 40 partners.

Defensie gaat een actieve bijdrage leveren op de 3 actielijnen: events, educatie en campagnes.

Wilt u ook partner worden van Upgrade NL? Kijk dan op www.upgradenl.nl.