8 mei 2019 

Hoe zijn reservisten het handigste in te zetten bij een defensieorganisatie én een werkgever? Dat was een van de vraagstukken waarover NAVO-leden afgelopen week in Washington met elkaar spraken. Dat deden zij tijdens de International Conference on Employer Support for the Reserves (ICESR).

Reservisten bieden mogelijkheden de capaciteiten van de krijgsmacht uit te breiden en te verbreden. Tegelijkertijd blijven ze betrokken bij de (technologische) ontwikkelingen in de maatschappij. Veel (NAVO-)bondgenoten maken daarom in toenemende mate gebruik van reservisten.

Militairen en werkgevers

Zo ook Nederland. De effectieve inzet van reservisten verloopt soepeler als dit kan rekenen op steun en medewerking van civiele werkgevers. Daarom bestond de Nederlandse delegatie als enige uit militairen en civiele werkgevers.

Vertegenwoordigers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DVO) van het ministerie van Justitie en Veiligheid waren met medewerkers van rederij Spliethoff naar de VS gereisd. DV&O is uitgeroepen tot Reservistenwerkgever 2018 en rederij Spliethoff werkt samen met Defensie aan het Ecoysteem Maritieme Capaciteiten. Hierbinnen worden mensen, manieren en middelen gedeeld.

De Nederlandse delegatie besteedde aandacht aan het Maritieme Eco Systeem dat op dit moment wordt ontwikkeld. De opgedane kennis en ervaring helpen bij de verdere doorontwikkeling van het reservistenbeleid. Nederland vroeg andere landen niet alleen over werkgevers te spreken maar ook met hen. Zo zijn via conferenties als het ICESR grensoverschrijdende stappen te maken.

Herinvoeren dienstplicht

De delegaties van Canada, Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden gaven presentaties over de laatste ontwikkelingen in hun land. De Zweden vertelden over het weer invoeren van de dienstplicht. De belangrijkste reden was vergroting van de operationele capaciteiten door instroom van nieuw personeel. Maar met de dienstplichtigen wordt ook automatisch het reservistenbestand verder uitgebouwd.