21 oktober 2019 

Rijdende robots en drones kunnen militairen helpen om beter op te treden. Hoe kan de krijgsmacht gebruik maken van robotica-ontwikkelingen? Over dit onderwerp gaat de Defensie Innovatie Competitie 2019.

Smart Robotics

Binnen het thema Smart Robotics zoekt Defensie oplossingen voor:

  • Red force tracking (lokaliseren, identificeren en volgen van een tegenstander)
  • Misleiding (uitlokking, misleiding en verrassing dwingt de tegenstander zijn capaciteiten te verspreiden en af te leiden van zijn missie)

Het gebruik van Smart Robotics moet de inzet en werkdruk voor de militairen verlagen en hun situational awareness en informatiepositie verbeteren.

Over de DIC

Met deze landelijke innovatiewedstrijd daagt Defensie start-ups en het midden- en kleinbedrijf uit om met nieuwe ideeën te komen voor het beter en veiliger optreden van militairen. De innovatiecompetitie is een manier om oplossingen te zoeken voor Defensievraagstukken.

Sluitingsdatum 6 december

De sluitingsdatum voor inzendingen is 6 december. De jury kiest vervolgens 5 finalisten. De winnaar van de DIC ontvangt €200.000 voor een ontwikkelopdracht.

Aanmelden voor voorlichtingsdag

Defensie licht het thema toe op een voorlichtingsmiddag op 25 oktober. Locatie: Kromhout Kazerne, Herculeslaan 1 in Utrecht. Aanmelden vóór 17 oktober. Zie leidraad inschrijving DIC2019 .

Winnaar DIC2018

Het thema van 2018 was ‘Het ondergrondse domein’. Uit 5 finalisten koos de jury Delft Dynamics als winnaar. Het bedrijf bedacht een zogenoemde U-drone, een compacte kabeldrone voorzien van sensoren voor het verzamelen van inlichtingen onder de grond. Ook kan de drone iets droppen of bijvoorbeeld bewegingsmelders of microfoons plaatsen.