Op deze pagina vindt u de korte opdrachtomschrijvingen van de beschikbare uitwisselingsplekken. Via het matchformulier kunt u uw belangstelling kenbaar maken. Op basis van deze informatie wordt een eerste selectie gemaakt en daarna volgen gesprekken met het betreffende point of contact (POC) om de meest passende kandidaat voor de opdracht te selecteren.

Wilt u graag deelnemen aan het uitwisselingsprogramma maar staat er geen vacature op de website die op uw interesse aansluit, neem dan contact op via cimpup@platformdefensiebedrijfsleven.nl.

“Ik gun iedereen ‘een periode buiten de poort’. Tijdens mijn detachering bij de NCTV heb ik zelf kunnen ervaren welke impuls dat betekende voor mijn ontwikkeling op professioneel en persoonlijk vlak. Ik kwam terug bij Defensie met meer inhoudelijke kennis en ervaring en bovendien als een rijker mens. Ik wil leidinggevenden dan ook aanmoedigen medewerkers een vergelijkbare ervaring te laten opdoen door hen de mogelijkheid te geven aan het uitwisselingsprogramma CiMPUP deel te nemen.”
Luitenant-generaal Martin Wijnen, plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten & co-voorzitter PDB NL

Defensie

Transitie naar de Adaptieve Krijgsmacht – plaatsvervangend Coördinerend Programma Manager

 • Organisatie: Ministerie van Defensie
 • Afdeling: Coördinerend Programma Manager - Adaptieve Krijgsmacht
 • Locatie: Den Haag
 • Meer over deze werkplek...

Militaire souschef logistiek

Uitwisseling kennis planvorming

Gevuld door FME - Mandatenstructuur Defensie

Bijdragen beleidsontwikkeling reservisten

 • Organisatie: Ministerie van Defensie
 • Afdeling: Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG)
 • Locatie: Den Haag
 • Meer over deze werkplek...

Bijdragen ontwikkeling integraal veiligheidssysteem munitiebedrijf

 • Organisatie: Ministerie van Defensie
 • Afdeling: Defensie Materieel Organisatie – Munitiebedrijf
 • Locatie: Utrecht
 • Meer over deze werkplek...

Optimaliseren Centrale Walbewaking

Gevuld door Heineken - Input inkooptraject

Businessmodel delen technisch personeel

Kennisuitwisseling projecten, processen

Optimaliseren fysieke distributie logistiek squadron

Optimaliseren supply chain management Apache

Innovatie in opleidingen, informatiegestuurd optreden

 • Organisatie: Ministerie van Defensie
 • Afdeling: Koninklijke Luchtmacht
 • Locatie: Breda, onderwerp afhankelijk
 • Meer over deze werkplek...

Co-voorzitter Duurzame energie/big data / artificial intelligence

 • Organisatie: Ministerie van Defensie
 • Afdeling: Concept Development & Experimentation Koninklijke Landmacht
 • Locatie: Ede-Driesprong & Amersfoort
 • Meer over deze werkplek...

Logistiek, Bevoorrading & Transport

 • Organisatie: Ministerie van Defensie
 • Afdeling: Bevoorradings- en Transport Commando Koninklijke Landmacht
 • Locatie: Stroe
 • Meer over deze werkplek...

Uitwisseling arbeids-/opleidingsplaatsen met de Genie

ICT inzet Command & Control Ondersteuningscommando

Gevuld door Randstad - Pakketvergelijking bezoldigingsstelsel

Projectmanager – Pragmatisch werken binnen Defensie

Organisatie van wapensysteemmanagement en assetmanagement

 • Organisatie: Ministerie van Defensie
 • Afdeling: Hoofddirectie Bedrijfvoering
 • Locatie: Den Haag (bereid te reizen voor bezoeken Defensieonderdelen)
 • Meer over deze werkplek...

Verbeteren vraag en aanbodmanagement

Adviseur Implementatie Omgevingswet

Bedrijfsleven

Revisie en reparatie van luchtvaart componenten

 • Organisatie: Aeronamic BV Almelo / Aeronamic Serices Woensdrecht
 • Afdeling: Load Compressor LC350
 • Locatie: Almelo
 • Meer over deze werkplek...

Engineer MRO/ IT innovation / AM innovation

 • Organisatie: Aeronamic BV Almelo / Aeronamic Services Woensdrecht
 • Afdeling: Engineering
 • Locatie: Almelo & Woensdrecht (in overleg)
 • Meer over deze werkplek...

Cyber – data & analytics

Cyber – Networking

Kennisuitwisseling mechatronics

Onderzoek- adviesopdracht waardeketens

Informatiemanagement Haaglanden Medisch Centrum

Cyber Security

Manufacturing & Supply Chain

Integrated logistic support

Naval & structural

Electrical and automation

Combat systems

Organisatie congressen en evenementen

Cyber Security Analyst

Gevuld - Campagne Werving cyberreservisten FME

Marine & propulsion

Verbeteren cyberweerbaarheid militaire systemen

Wargame Designer and Execution Support

Security Operations Incident Analist