Van elkaar leren door te doen

Met het Civiel-Militair Professional Uitwisselingsprogramma (CiMPUP), gaan professionals vanuit civiele organisaties op uitwisselingsplekken aan de slag bij Defensie en vice versa. Zo wordt de basis gelegd voor een duurzaam netwerk waarbinnen leren en het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staat. Professionals vanuit Defensie en het bedrijfsleven versterken met het CiMPUP hun netwerk

Matchen van vraag en aanbod

U vindt de korte opdrachtomschrijvingen van de beschikbare uitwisselingsplekken op deze pagina. Via het matchformulier dat u daar vindt, kunt u uw belangstelling kenbaar maken. Op basis van deze informatie wordt een eerste selectie gemaakt en daarna volgen gesprekken met het betreffende point of contact (POC) om de meest passende kandidaat voor de opdracht te selecteren.

Snel inzetbaar

Na een positieve klik wordt de professional door het POC onder de arm genomen. We streven ernaar om de inzet zo snel mogelijk te realiseren. Dit is deels afhankelijk van hoe snel de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt afgegeven (meestal binnen 4 weken). In het uitzonderlijke geval dat er een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig is, zal deze periode langer zijn (in de regel 8 weken). De civiele uitwisselingspartners dragen via de POC van het bedrijf zorg voor de begeleiding van defensieprofessionals die tijdelijk voor een civiele opdrachtgever gaan werken.

Persoonlijke sponsor & begeleiding

Zowel de externe professionals (ingezet op opdrachten binnen Defensie), als Defensie professionals (tijdelijk elders actief zijn), krijgen een persoonlijk sponsor uit de top van Defensie of het bedrijfsleven toegewezen. De professionals worden gedurende de opdracht begeleid door het POC. Het POC zal de uitwisselingspartners informeren over proces en inhoud van de opdracht en zal – indien nodig – tevens acteren als coach.

Het belang van samenwerking

Geopolitieke ontwikkelingen, de opkomst van nieuwe technologieën en veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een adaptieve krijgsmacht die kan inspelen op die nieuwe ontwikkelingen. Om dit te bereiken moet Defensie ook de blik naar buiten richten en intensiever samenwerken met het bedrijfsleven. Een intensieve samenwerking om van elkaar te leren en elkaar te versterken staat centraal binnen het Platform Defensie Bedrijfsleven NL next level.

Coördinatie & vragen

Voor vragen over CiMPUP van professionals, uitwisselingspartners en defensieonderdelen kunt u contact opnemen via cimpup@platformdefensiebedrijfsleven.nl